söndag, juni 06, 2010

Originaltext såsom den publicerades i Runa 1865 1. Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord, du tysta, du glädjerika sköna! Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna, din sol, din himmel, dina ängder gröna. 1. Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord, Du tysta, du glädjerika sköna! Jag helsar dig, vänsta land uppå jord, Din sol, din himmel, dina egnder gröna. 2. Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet, att du är och blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! 2. Du tronar på minnen från fornstora dar Då frejdadt ditt namn flög öfver jorden; Jag vet att du är och blir hvad du var, Ack, jag vill lefva, jag vill dö i Norden! Källa: Richard Dybeck, Folksångens skald, Carl Mangård, (1937) Text: Louise Ahlén (1910) 3: Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land, din trohet till döden vill jag svära. Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand, din fana, högt den bragderika bära. din fana, högt den bragderika bära. 4: Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd, för Sverige, den kära fosterjorden. Jag byter Dig ej, mot allt i en värld Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja då var det Lördag ! med lite trevlig heter i Enköpings skolpark mat från alla delar av världen trevligt avslutar med några Öl på Star launch.....
Självklart massa jobb en så här dag med skol avslutning och trångt i stan här en liten krock som ställer till det än dess värre Fredag 4/6 2010 .Spännande dag med lite skottlossning innan dagen är slut