tisdag, oktober 22, 2013


Ja så här såg det ut innan rivning av stats hotellet Enköping och nu en stor tom grop skall det va så
hur tänker politikerna i Enköping
Bookmark and Share