lördag, juni 22, 2013

Bookmark and Share


Midsommar Dagen går i lugnet tecken. Men vi har V64 Rättvik skräll ide Armani Trott ,
Midsommar Afton firades på kopparslagaren glada grannar som skulle bli en enkel sill lunch som blev lite längre än planerat mycket trevligt det måste göras om nästa år.

Trevlig fortsättning på helgen  laddar nu för V75 söndag 80 miljoner